Beleidsplan

RSIN: 861466342

Doelstelling: De Stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van jeugd, natuur en natuurbehoud, de bestrijding van armoede, het bevorderen van welzijn en cultuur, alsmede de ondersteuning van organisaties die zich hiermee bezighouden, en verder al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen van de Stichting geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Hoofdlijnen beleidsplan:  De Stichting ondersteunt rechtstreeks of via organisaties initiatieven die zijn gericht op het financieel ondersteunen van jeugd, natuur en natuurbehoud, de bestrijding van armoede, het bevorderen van welzijn en cultuur. Dit kan zijn in de vorm van een algemene donatie aan een organisatie, maar kan ook worden toegekend ter ondersteuning van het oplossen van een specifiek probleem. Ondanks de welvaart in Nederland leven er nog veel mensen in armoede, hetgeen door de huidige coronacrisis alleen maar is verergerd. Mensen doen meer een beroep op voedsel- en kledingbanken en instanties als Stichting Leergeld. Het zonder zorgen naar school kunnen gaan en het kunnen afronden van een opleiding vindt stichting Antonius van groot belang. Zo zorg je dat mensen kunnen blijven meedoen in de maatschappij en een plek krijgen voor een volwaardig bestaan. Ook cultuur is belangrijk, door bezuinigingen hebben theaters en musea het moeilijk en zeker gezien de coronacrisis moet men alle zeilen bijzetten om te overleven. Door het niet doorgaan van evenementen blijft het publiek verstoken van lichtpuntjes in deze toch al lastige periode. Het saamhorigheidsgevoel staat onder druk.

Door het ontbreken van mogelijkheden om te kunnen uitgaan, gaan mensen massaal de natuur in om te kunnen ontspannen. Dit leidt tot overbelasting natuurgebieden en dieren worden gestoord in hun dagelijks bestaan. Dit moet in goede banen worden geleid om te zorgen dat mensen nog tot in lengte van jaren van de natuur kunnen genieten.    

Op basis van de ter beschikking staande middelen worden goede doelen geselecteerd en indien van toepassing voor een langere periode ondersteund zodat een organisatie of initiatief een stukje continuïteit heeft in de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit is een continu proces, nieuwe initatieven worden bekeken en beoordeeld of zij zowel het algemeen belang dienen als passen binnen het doel van de Stichting. De bestuurders zijn onbezoldigd, daarnaast is het streven  om de eventuele kosten te minimaliseren zodat van de inkomsten van de Stichting zoveel maximaal als mogelijk ten goede komen aan de doelen die de Stichting wenst te ondersteunen. Alleen de noodzakelijke reserves worden aangehouden om de continuïteit van de Stichting te waarborgen.