Indienen aanvraag

Stichting Antonius

Stichting Antonius heeft als doelstelling: “het financieel ondersteunen van jeugd, natuur en natuurbehoud, de bestrijding van armoede, het bevorderen van welzijn en cultuur, alsmede de ondersteuning van organisaties die zich hiermee bezighouden, en verder al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn.”

De stichting neemt alleen aanvragen in behandeling die passen bij deze thema’s. 

Algemeen 

 • Iedereen in Nederland kan een aanvraag doen.    
 • U kunt hieronder het (aanvraag)formulier invullen, lees vooraf de voorwaarden goed door. 
 • U vult het aanvraagformulier in, waarbij u duidelijk aangeeft dat het om activiteiten gaat met jeugd, natuur, bestrijding van armoede, welzijn of cultuur. 
 • Een keer per kwartaal beoordelen wij alle aanvragen. Vervolgens ontvangt u zo snel mogelijk na de beoordeling een reactie. 

Elk kwartaal worden de aanvragen beoordeeld. Dit kan afwijken in vakantieperiodes. Daarna laten wij u zo snel mogelijk weten of uw project een bijdrage ontvangt van onze stichting. 

Het bestuur bekijkt onder andere of het project past bij de doelstelling van de stichting, waaraan het geld wordt besteed en welke rol leden en/of medewerkers hebben in het totale project . 

Gelieve bij de aanvraag te vermelden of uw bijdrage naar een organisatie gaat die een ANBI-status heeft.  

Binnen tien werkdagen na een vergadering hoort u of Stichting Antonius bijdraagt aan uw project. 

Let op: Er kan geen aanvraag worden gedaan voor projecten, welke al hebben plaatsgevonden. 

Voorwaarden 

Hieronder vindt u de voorwaarden waaraan  een project moet voldoen: 

 • Uw project sluit aan bij de thema’s ‘Jeugd, armoede, welzijn, natuur en cultuur’. U kunt een aanvraag doen voor een (terugkerende) activiteit.
 • U kunt aantonen dat u als vrijwilliger actief betrokken bent bij het project. 
 • Uw project is kleinschalig, laagdrempelig en praktisch (‘handen uit de mouwen’). 
 • Het gaat om een vrijwilligersproject binnen Nederland. 
 • Het project heeft geen politieke (of religieuze achtergrond). 
 • Uw organisatie heeft geen winstoogmerk en is geen ander fonds of overheidsinstelling. 
 • De bijdrage van de stichting varieert van € 100 tot maximaal € 10.000. 
 • Een project kan maximaal drie jaar achter elkaar een bijdrage ontvangen. 

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens leest u in het privacy statement. 

Hoe werkt het? 

Onze thema’s zijn: ‘Jeugd, Armoede, Welzijn, Natuur en Cultuur. Organiseert u een activiteit met betrekking tot deze thema’s? Lees dan verder en doe een aanvraag bij stichting Antonius.  

Vanuit Stichting Antonius nodigen wij verenigingen en/of stichtingen uit Nederland uit om een aanvraag te doen. Wij doneren aan verenigingen en stichtingen die activiteiten verrichten binnen de doelstelling van de stichting. 

Vereist 

Maximaal 150 woorden
Maximaal 150 woorden
Maximaal 150 woorden
Maximaal 150 woorden
Maximaal 150 woorden
Maximaal € 10.000
Bij aanvragen boven de €1.500,- is een begroting verplicht.
Maak uw keuze
Graag één e-mailadres invullen
Indien beschikbaar
Indien beschikbaar